Psychologen Wilhelmina
dark purple box light purple box

Hoe krijgt u de kosten vergoed?

Met ingang van Januari 2014 vergoedt de zorgverzekering alleen nog behandeling van geregistreerde stoornissen.

Hieronder behoren bijvoorbeeld de volgende groepen klachten:


Twijfelt u of u bij ons terecht kunt met uw klacht? Neem vrijblijvend contact met ons op en leg uw probleem voor.

Psychologen Wilhelmina heeft met bijna alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. (Enige uitzondering is VGZ.) Dit betekent dat de behandeling in zijn totaliteit vergoed wordt en direct door ons kan worden gedeclareerd. Daarvoor is wel een verwijzing van een huisarts of medisch specialist noodzakelijk waarin de vermoedelijke psychische problematiek omschreven staat (DSM-stoornis of vermoeden daarvan) waarvoor verwezen wordt. Voor een behandeling die valt binnen de generalistische Basis-GGZ geldt dat hooguit 12 sessies vergoed worden.

De huisarts heeft bij de doorverwijzing ingeschat dat dit ook voldoende zal zijn. Er wordt geen eigen bijdrage gevraagd. De kosten voor een behandeling binnen de GGZ vallen wel onder het eigen risico. Houdt dus rekenning met uw eigen risico wat uw afgesloten heeft met uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw eigen polisvoorwaarden kan dit hoger zijn.


Prestaties:

In de Generalistische Basis GGZ is er sinds 2014 geen sprake meer van losse sessies die per keer gedeclareerd worden bij de verzekeraar. In plaats daarvan is er sprake van een viertal prestaties, die na afloop van de behandeling door de zorgverlener in een keer bij de zorgverzekeraar ingediend worden. De 4 prestaties zijn:


  1. Generalistische Basis GGZ Kort - 294 minuten (in- en directe behandeltijd*)
  2. Generalistische Basis GGZ Middel - 495 minuten (in- en directe behandeltijd*)
  3. Generalistische Basis GGZ Intensief - 752 minuten (in- en directe behandeltijd*)
  4. Generalistische Basis GGZ Chronisch - 750 minuten (in- en directe behandeltijd*)

*Directe behandeltijd is het aantal minuten dat de client direct contact heeft met zijn behandelaar.
*Indirecte behandeltijd is bijvoorbeeld: overleg huisarts, behandelplan opstellen, diagnostiek uitwerken, administratie, rapporteren etc. De prestatie "onvolledig behandeltraject" kan worden gebruikt in geval er geen diagnose gesteld kan worden door de psycholoog. (120 minuten in- en directe behandeltijd)

No show:

Het kan voorkomen dat u door ziekte of andere oorzaak een afspraak niet kunt nakomen. Bij annulering 24 uur van tevoren hetzij per e-mail of telefonisch, worden geen kosten in rekening gebracht. Als de afspraak niet binnen 24 uur van tevoren is afgezegd, nemen wij contact met u op. In geval van een noodsituaties of ernstige ziekte kan coulance worden betracht, maar het uitgangspunt is dat niet nagekomen afspraken doorberekend worden. Het bedrag is € 60,-- voor een therapiesessie. Dit bedrag wordt niet door uw zorgverzekering vergoedt.