Psychologen Wilhelmina
dark purple box light purple box

Hoe werken wij?

In gesprek met u vormen wij een helder beeld van uw klachten. Daarna start de behandeling. Wij richten ons niet alleen op uw probleem, maar nadrukkelijk ook op uw krachten om tot een oplossing te komen. Een gesprek duurt drie kwartier. Gemiddeld zijn vijf tot acht gesprekken voldoende.

Indien nodig zijn meer gesprekken mogelijk.

De gesprekken vinden plaats in de praktijk.

Wij maken gebruik van effectief gebleken behandeltechnieken, afgestemd op uw problematiek, onder andere:Klachten

Een GZ-psycholoog is verplicht zich bij de uitoefening van zijn beroep te houden aan bepaalde regels. Deze regels staan in de Beroepscode voor psychologen. Wij hechten waarde aan professionele, efficiƫnte en cliƫntvriendelijke zorg en streven ernaar u te behandelen op een manier die aansluit bij uw hulpvraag en verwachtingen. Ondanks dat, kunt u toch niet tevreden zijn of een klacht hebben. Mocht dit het geval zijn, dan horen wij dat graag van u. Dit helpt ons de zorg te verbeteren en tekortkomingen in de toekomst te voorkomen. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw behandelaar. Mogelijk kan in een gesprek uw onvrede weggenomen worden en kunnen we samen tot een goede oplossing komen.

Elke psycholoog werkzaam bij Psychologen Wilhelmina is lid van een beroepsvereniging en houdt zich aan de opgestelde beroepscode.

Onderstaande links verwijzen naar deze beroepscode en bijbehorende klachtenprocedure indien er de wens bestaat een klacht in te dienen:

In tweede instantie is er de mogelijkheid om de klacht voor te leggen aan een onafhankelijke geschillencommissie.